Festivalregels

Festivalregels Zomergeblaos 2023

Ons festival is een openbaar muzikaal evenement, waarbij het samen in goede harmonie genieten van de muziek en de aanwezige voorzieningen voorop staat.
De organisatie van ZG is in handen van Stichting Zomergeblaos. Organisatoren zijn herkenbaar aan shirts of schorten met het Zomergeblaos-logo. De organisatie wenst iedereen een fantastisch festival toe. Om alles gezellig te laten verlopen zijn festivalregels opgesteld. EHBO en beveiliging zijn aanwezig op het festivalterrein.
 
Wetgeving
Op het festival is de Nederlandse wetgeving van kracht en gelden gangbare maatschappelijke normen en waarden. Bijvoorbeeld dreigen, geweld gebruiken, discrimineren, seksueel intimideren, wildplassen en biergooien wordt niet getolereerd. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 
Houdt u zich aan de festivalregels
Als u zich aan onze festivalregels houdt, kan iedereen genieten van het evenement. Wie de festivalregels overtreedt wordt van het festivalterrein verwijderd en de toegang ontzegd. In gevallen waarin deze festivalregels niet voorzien, beslist het bestuur van Stichting Zomergeblaos ter plekke, met als uitgangspunt een fijn en veilig festival voor iedereen.
 
Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig opgelopen letsel of (im)materiële schade. Op het festival wordt geluid geproduceerd volgens de vergunningsnormen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gehoorschade. Gebruik desgewenst gehoorbescherming of neem afstand van de speakers.
 
Foto’s en video’s
Namens de organisatie worden foto’s en video-opnames gemaakt, waar u dus ook op kunt staan. Deze beelden worden gebruikt op onze sociale media om aldaar een impressie te geven van ons festival. Als u ons festival bezoekt gaat u hiermee akkoord, tenzij u dit expliciet anders aangeeft bij het bestuur.

Aanwijzingen opvolgen
Aanwijzingen van medewerkers, EHBO’ers of beveiligingsmedewerkers dienen op het festivalterrein en de directe omgeving ervan opgevolgd te worden. U kunt gefouilleerd worden door beveiligingsmedewerkers als hier aanleiding toe is. U moet zich kunnen legitimeren als u dat gevraagd wordt. Als u hier geen medewerking aan verleent kan de toegang tot het festivalterrein ontzegd worden. Ook bij vernieling of vechten wordt u de toegang tot het festivalterrein ontzegd en/of wordt u door de beveiliging overgedragen aan de politie. Schades worden op u verhaald. Het is verboden wapens, of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben. Bij constatering hiervan zult u door de beveiliging worden overgedragen aan de politie.
 
Consumptiebonnen, eten, roken, drinken, alcohol en drugs
Bonnen zijn alleen geldig tijdens deze editie. Niet opgemaakte bonnen kunnen worden ingeleverd bij de kassa tot zondagavond 1.30 uur.
Het is niet toegestaan meegebrachte drank, lunchpakketten, enz. op het terrein te nuttigen of te verhandelen.
Gebruiken, verhandelen of bezitten van drugs is verboden op het festivalterrein en in de directe omgeving daarvan.
Roken is niet toegestaan in de tenten en nabij de eettenten.
Personen die aantoonbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn en overlast veroorzaken worden geweigerd of verwijderd.
 
Houd het terrein netjes voor iedereen
Er staan prullenbakken en afvalbakken, in diverse statafels zitten openingen bedoeld voor de plastic bekers. Neem verantwoordelijkheid voor uw eigen afval en houd het festivalterrein schoon.
Posters mogen alleen i.o.m. de organisatie opgehangen worden op aangewezen plekken.
 
 
 

Vrienden & partners
close